Wat is watergas?

Water is 'gas gemaakt van/met water'. Chemici noemen watergas het gas dat ontstaat als je stoom over hete kolen leid. Maar dat is eigenlijk kool-watergas, ook wel 'syn-gas' genoemd. Een actueel onderwerp! Als je water splitst dan krijg je waterstof en zuurstof. Afhankelijk van de splitsingstechniek kan er ook 'watergas' ontstaan. Martin Chaplin's water heeft 66 afwijkende eigenschappen. Watergas is afwijkende eigenschap 67, 68, 69 en verder.

Watergas werd in de tweede wereldoorlog gebruikt door Engelsen en Duitsers om hun tanks zuiniger en dus langer te laten rijden. Watergas is een boeiend en uitgebreid onderwerp. Op deze pagina vind u een overzicht van de verschillende thema's van watergas. In de horizontale bovenbalk van deze website vind je verschillende toepassingsgebieden. En tenslotte waar je apparatuur voor je auto kan kopen en laten inbouwen. 

Download het info-blad 'Algemene informatie' (deze informatie is momenteel helaas nog wat gedateerd - de essentie is desalniettemin interessant). 

Watergas is 'gas van water'

Watergas is een familienaam. Want er zijn verschillende gassen die met water gemaakt worden.  Om de verwarring nog groter te maken, watergassen krijgen ook wel de naam mee van de onderzoeker of uitvinder van een bepaald productieproces. Dus het zuivere watergas is ook bekend onder de naarm Rhodes-gas, Brownsgas, Oxihydroxy (benaming uit de 19de eeuw) en andere namen. Het wordt door de meeste mensen afgekort als 'HHO' , hetgeen ook veel hits geeft bij Youtube.

Onze keus voor de term Watergas wordt ons niet overal in dank afgenomen. Want scheikundigen en natuurkundigen hebben wat anders geleerd. In de chemie wordt het synthetisch gas (stoom over hete kolen) kortweg watergas genoemd. Dat is eigenlijk 'kool-watergas'.  Dus vanouds is kool-watergas als watergas bekend. Dat vind je ook in Wikipedia als je 'watergas' zoekt. Het zuivere watergas wordt bij Wikipedia niet genoemd. Dus ontstaat ermogelijk enige verwarring over ons 'watergas'.

Nu is ons watergas 'gas van water' voor een leek een logische naam. Dus, (sorry voor de wetenschappers) wij denken dat de term Watergas het zuiverst weergeeft over welk gas we het hebbben. Namelijk 'gas van water'. En wat de eigenschappen zijn van dit gas? Bij deze nogmaals een oproep aan de wetenschap om hiermee aan de slag te gaan.. 

Op de volgende pagina's vind je meer over watergas, opgesplitst naar de productiewijze:

Geschiedenis

Sinds de Nederlandse natuurkundige Paets van Troostwijck water hebben gesplitst in waterstof en zuurstof zijn er verschillende wetenschappers en uitvinders bezig geweest met dit boeiende gas. ....meer

Belangrijke onderzoekers

Er zijn een aantal belangrijke onderzoekers en ontwikkelaars, die een beangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de watergastechnologie. 

Toepassingsgebieden

Op deze website vind je via de horizontale balk meer over de volgende toepassingen:

  • Motoren - interne-verbrandingsmotoren, zoals de Otto-motoren (met cylinders en zuigers, zoals in de auto's, generatoren en schepen en in turbinemotoren, zoals in vliegtuigen en energiecentrales toegepast;
  • Ovens - watergas toegepast als toevoeging aan koolwaterstoffen om de verbranding efficienter en schoner te laten verlopen;
  • Materiaalbewerking, de watergastoorts wordt gebruikt voor lassen, snijden en oppervlaktebehandelingen;
  • In gebouwen, zoals huizen, kantoren, fabriekshallen om te verwarmen en te koelen;
  • In combinatie met andere schone energieën (wind, zon, warmte) voor omzetting van electriciteit in warmte;
  • In de gezondheidszorg. Dieren, planten en mensen doen het beter met water, waar watergas doorheen is geleid. 
  • Een bijzondere toepassing is het gebruik van de watergasvlam om nucleair afval te verwerken! Dat is nog een vrijwel onbekend terrein. 

Download het info-blad 'Toepassingen'

Onderzoek

Er is wel onderzoek gedaan op watergas, maar nog lang niet genoeg. Europa blijft achter op dit gebied. we hebben daarom een voorstel opgesteld voor een onderzoeksprogramma

Verschillende onderzoekers hebben een theoretische verklaring gegeven voor het fenomeen Watergas. Er is echter nog geen éénduidige verklaring die wordt ondersteund door falsificeerbaar wetenschappelijk onderzoek vanuit klassieke-natuurkunde of de kwantum fysica. 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu