Water(stof)economie 2.0

We hadden destijds hoge verwachtingen van de 'waterstofeconomie'. Maar deze waterstofeconomie 1.0 is niet echt van de grond gekomen. Het tanken van H2 is best duur. De investeringen in infrastructurele voorzieningen waren te hoog. Dus de industrie pikte dit toen niet op.  Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan waterstof als brandstof. In Zuid Korea worden er bijvoorbeeld miljarden geïnvesteerd. Daar hebben ze het voordeel dat er in Seoul miljoenen mensen op een relatief klein oppervlak wonen en werken. Dus de aanleg van waterstofinfrastructuur is haalbaar. Dáár wel, want de bevolkingsdichtheid van Seoul en omgeving is enrom. En er is veel industrie die waterstof als bijproduct maakt. In Nederland ligt dat anders, hoewel ook hier - door Europa gestimuleerd - wordt geprobeerd de waterstof-als-brandstof industrie van de grond te krijgen. 

Nu we betere watergastechnologie ter beschikking krijgen - en niet alleen zoals die van Epoch uit Taiwan of BEST Korea - komt 'Waterstofeconomie 2.0' dichterbij. zeker als de Resonantie Technologie zich verder ontwikkelt. 

Het artikel in de Ingenieur van 8 februari j.l. prikkelt mij om de discussie over de Water(stof)economie 2.0 te openen. Daarenboven kreeg ik een verzoek voor een beleidsmemo over dit onderwerp. Ik heb daar een presentatie van gemaakt, die ik graag met u deel. 

Watergas.NU zoekt partners om deze Blue Challenges in de markt te zetten. Dat kunnen overheden zijn, grote baathebbende bedrijven, kapitaalkrachtige particulieren of een combinatie daarvan. De baten zullen verre de kosten overvleugelen. U kunt contact opnemen met caspar.pompe@watergas.nu. 

Re.: De Ingenieur 8 februari 2013, 'het Interview' (p36 e.v.).

Aan het woord is Ir Huib Morelisse, CEO van Nuon. 

Morelisse merkt op dat de subsidies voor groene stroom de markt hindert. In Duitsland krijgt men een afnamegarantie. Dus, bij veel wind en felle zon móet de groene energie het net op. Omdat het Duitse net nog niet daarop is ingesteld, komt veel van de overcapaciteit op het Nederlandse net. Al die garanties kosten geld. Niet alleen omdat de belastingbetaler mee moet betalen om die automatische subsidies te betalen. Maar ook omdat er extra conventionele capaciteit moet worden bijgebouwd als back-up en omdat er nieuwe transportcapaciteit moet worden bijgebouwd. 

Dat zou wel eens uit de hand kunnen lopen. Er wordt in Duitsland erg veel windmolens gebouwd, die dure kWh-en (voor de belastingbetaler) produceren. Hoewel Morelisse denkt dat de prijs voor windenergie door grotere efficiency van de molens en de opwekking van de energie nog kunnen halveren, is de prijs van windenergie duurder dan we denken. Elsevier had daar vorige week haar hoofdartikel aan geweid. 

Zullen wij in Nederland nog baat hebben bij onze relatieve achterstand? 

Het zou mooi zijn als de aanbeveling van Morelisse ter harte wordt genomen. Er zou een Europese energiepolitiek moeten komen, met de aantekening dat ook andere energie in beschouwing wordt genomen. Naast Water(gas/stof) zijn er momenteel interessante ontwikkelingen, zoals magneetmotoren,  'low-energy-nucleair-reaction' en nog andere technologie, gebaseerd op wat ik 'proto-fysica' noem. Dit zijn energievormen die zich nu nog in de eerste fasen van (her)ontdekking bevinden. Tesla en Moray King hebben ons in het begin van vorige eeuw een voorproefje van gegeven. Watergas/stof zal in deze nieuwe familie waarschijnlijk goed scoren, omdat de technologie relatief eenvoudig is. 

Water(stof)economie 2.0 ?

Wat heeft deze inleiding nu met watergas te maken? Alles! Want - gezien de ontwikkelingen die ik momenteel zie in Nederland en Vlaanderen - verwacht ik dat we op niet al te lange termijn de beschikking krijgen over nieuwe water(gas/stof)technologie. De presentatie hiernaast geeft enkele suggesties over mogelijke stimulering van deze ontwikkelingen door overheden in samenwerking met grote energiebedrijven (de launching customers van water(gas/stof)technologie). Watergas zal bijdragen aan een energietransitie van grote omvang. En de transitie kan snel gaan, omdat watergastechhnognologie relatief eenvoudig is. 

Presentatie Water(stof)economie 2.0

door Ir C.L.P.M. Pompe

Visie: naar een Water(stof)economie 2.0

We kunnen nu water efficiénter splitsen. Men kan het geproduceerde gas direct gebruiken. Dat wordt op internet wel aangeduid als 'hydrogen on demand' (HOD).
Er is dus geen dure infrastructuur nodig. En het gas wordt niet onder hoge druk samengeperst en in speciale watersoftanks opgeslagen. Dat betekent dat we te maken hebben met relatief lage investeringen per geïnstalleerd vermogen. De kosten van de geproduceerde kilowatturen zullen derhalve kunnen concureren met conventioneel opgewekte energie.
Dat betekent dat er geen subsidie op 'blauwe stroom' hoeft te worden verstrekt. We zullen krediet nodig hebben in plaats van subsidie: 'van groene subsidie naar blauw krediet! (mooie slogan voor de ING?).

Efficiëntere splitsing van water

Normaliter wordt water vesplitst met electrolyse. Dan ontstaat - als je het goed doet - watergas. Watergas is gas van water. Het is een potent gas. Het wordt gebruikt om bestaande verbrandingsprocessen beter te laten verlopen. Dat geeft veel minder uitstoot van roet en - wederom als je het goed doet - minder CO2, CO en NOx. Al met deze 'conventionele' toevoeging van HOD in motoren kan besparingen geven tot 40 % op de brandstof. We droomden al van 'Water(gas/stof)economie 1.8'. Maar de praktijk is weerbarstig. De marktontwikkeling van watergas voor automotoren verloopt zéér traag in Nederland en Vlaanderen.  
Nu werken pioniers en producenten aan nog efficiëntere methode om water te splitsen. Dat kan met resonantie. U kent het beeld wel van de brug die door resonantie bezwijkt. Dat kan met alle systemen. En dus ook met het systeem H2O.  Dan is 'Water(gas/stof)economie 2.0' een visie, die niet ondenkbeeldig is.  

Beleidskansen

Met deze resonantietechnologie - die ook in andere landen in ontwikkeling is - kan waterstof of -gas een serieuze bijdrage gaan leveren aan de Energietransitie.  In Nederland en Vlaanderen wordt nog niet hoog van de toren geblazen. Maar de firma Black Light Power kondigt zijn nieuwe producten aan met een interessant prentje. 
Black Light Power beweert dat zij met deze technologie energie kunnen produceren voor 0,1 dollarcent per kWh! Wij denken dat dat wel erg mooi is. Maar als je 10% van de investering moet terugkomen als kapitaallasten en 20% als service- en onderhoudskosten, dan kost een kWh zo'n 3,4 eurocent. Laten we maar uitgaan vna 4 cent per kilowattuur. Maar dat is wel stevig goedkoper dan kolen of olie-energie. Productie van Windenergie kost zeker 7cent/kWh, waterkracht ongeveer 8 cent en zonne-energie zou ongeveer 20 cent per kWh kosten.  

Beleidscontract?

Met dit soort cijfers zouden we als Watergassector wel een 'Beleidscontract' kunnen sluiten met de overheden en de markt. Want wat gebeurt er als u watergas toevoegt aan verbrandingsprocessen? 
Links ziet u het effect van watergas in een gasoven. Het beeld spreekt voor zich. De verbranding rechts is veel vollediger. De brandstof wordt beter benut. En er wordt geen roet meer geproduceerd.
Dan ziet u een Volvo S80 limousine. Die rijdt met een kleine toevoeging van watergas zo'n 40% zuiniger.
Dat busje is van het bedrijf HAW-systems. Die rijdt op H2, H2O en lucht (O2). Onze pioniers zijn nu aan het bewijzen dat we in plaats van H2 ook Watergas kunnen gebruiken. Dan is er dus geen lucht nodig, want in het watergas zit de zuurstof al inbegrepen.
Rechtsboven ziet u een soort injector. Dat is de richting die we opgaan. Water en Electriciteit geeft Watergas, Stoom of Nevel op het moment dat je het nodig hebt. Er is geen opslag van gevaalijk gas. 
Rechtsonder ziet u een 'plasmatron'. Daar gaat electriciteit en water in en er komt een superhete vlam uit. Kan Wolfraam verdampen. Dat kan overigens ook met een 'gewone' watergasvlam. Maar daar treden onverklaarbare verschijnselen op. Dus: voer voor wetenschappelijk onderzoekers!

Aanbod

Watergas.NU biedt een pro-actief PP-Programma aan. De tijd is rijp om op Europees niveua de pioniers en producenten te stimuleren.
We willen dat op drie manieren doen.

Ten eerste willen we R&D van bepaalde ontwikkelrichtingen stimuleren.

Met Blue Green-deals worden specifieke prototypes 'besteld'. Met name op het gebied van Resonantie Technologie liggen er interessante mogelijkheden.;  

Blue Challenge voor toepassing van waterenergie voor huishoudelijke doeleinden: 'the Water-Electric House';  

Blue Challenge voor toepassing van watergas voor automotoren: 'the Water-Electric Car';  

Organisatie van een internationaal (Europees) congres over watergas. Zowel om wetenschappelijk onderzoek te belichten, als om het brede toepassingsveld te tonen.  

Blue Challenge WE-House of the Future

De tijd is rijp om deze Challenge uit te schrijven. Er zijn momenteel verschillende producenten en pioniers in Nederland en Vlaanderen bezig om werkende prototypes te ontwikkelen. De rest van Europa zal vast niet stil zitten. Dus het is nu de goede tijd om deze challenge in de markt te zetten.

Het is dan verstandig om de prijsvraag zo in te richten, dat niet één 'winnaar' de volle buit wint, maar dat er meerdere winnaars zijn, die steun krijgen om hun prototypen verder te brengen tot een verkoopbaar product. 

Blue Challenge WE-Car of the Future

Deze Blue Challenge zal meer missiewerk vergen. Welk automerk is geïnteresseerd om een kleine water-motor met resonantie technologie te combineren met electrische tractie? We hebben met het Volvo-avontuur geprobeerd dit in gang te zetten. Maar het proces verloopt erg traag. 
Wellicht zijn andere automerken geïnteresseerd om deze uitdaging aan te gaan.  

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu