Grote Motoren

--> Taskforce Blue Shipping

Meerdere HHO-bedrijven richten zich momenteel vooral op watergastoevoeging op grotere motoren. Enkele van die HHO-bedrijven hebben redelijke resultaten op vrachtwagenmotoren. Bij het ene merk en type werkt het goed, bij het andere lukt het nog niet. Bijvoorbeeld, op vrachtwagens met motoren met meerdere inspuitmomenten zie je geen brandstofbesparing. 

De belangrijkste ontwikkeling is toepassing van watergas op scheepsmotoren. Met name de binnenvaart heeft het moeilijk. Watergas.NU heeft daarom een Taskforce Blue Shipping opgezet in samenwerking met de bedrijven Green Miles Solutions, Miron BV, Flevotech, Hydro Synergy en Evomotion. Andere bedrijven kunnen zich daarbij aansluiten. Doel van de Taskforce is het verder verbeteren van de prestaties van watergas voor de binnenvaart. Ook hier werken we aan de opzet van een testlab voor watergassystemen op schepen. Daarnaast richt de Taskforce zich op de financiering van de vraagzijde. De investeringen bedragen ongeveer BS x MV Euro, waarin BS staat voor het haalbare percentage brandstofbesparing en MV staat voor Motorvermogen in kW. Dus als de branstofbesparing ongeveer 10% bedraagt en het motorvermogen is 300 kW, dan kost een systeem ongeveer 10% x 300 = 30.000,- Euro. Veel schippers kunnen deze investering in één á twee jaar terugverdienen. Zij voldoen dan hoogstwaarschijnlijk aan de CCR2-norm voor emissies. Het alternatief voor het halen van de CCR2-norm is dat men een roetfilter en/of kathalisator moet inbouwen. Omdat men de uitlaatgassen door het filter moet persen (kost extra energie) moet men circa 6% meer brandstof toevoegen. Dus het roetfilter/kathalyse-alternatief vraagt een investering van de ordegrootte van een ton èn men heeft een hoger brandstofgebruik!

Watergas.NU heeft een rekenmodule waarmee kan worden berekend hoeveel op uw schip de getallen liggen. 

De Taskforce Blue Shipping wordt getrokken door Bert Michielsen van bureau Omneon: 06 5062 4526; (b.michielsen@omneon.nl) en Dominique Bronzwaer van Stichting Intergraal Ondernemen Drechtsteden (Stichting IOD): 06 5426 6388; (info@stichting-iod.nl). 

Lees nog meer...


Vinotra 10

HHO-Watergas op schepen

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu