Kansen voor investeerders

Watergas.NU heeft nu ongeveer tweeëneenhalf jaar geïnvesteerd in netwerkontwikkeling. Men weet ons steeds beter te vinden. De inspanningen leiden nu tot vragen vanuit de bedrijven en vanuit belanghebbenden en belangstellenden. Incidentele vragen kunnen leiden tot concrete projecten. Hier liggen kansen voor investeerders. Het eerste contact verloopt via Caspar Pompe (06 5252 5935. caspar.pompe@watergas.nu)  of Rogier de Haan (06 4562 0286, r.dehaan@kennispark.nl). Wij zoeken investeerders die ook andere competenties kunnen inbrengen, zoals ervaring met het opbouwen van een startend bedrijf rond een kerninnovatie. Of wij zoeken mensen met een uitgebreid marketingnetwerk. En we zoeken mensen die ook het belang van onderzoek en MVO ondersteunen. 

Bedrijfsparticipatie

Verschillende HHO-bedrijven hebben ons gevraagd om te bemiddelen bij het vinden van nieuwe partners. Wij hebben bemiddelingsvraag van ongeveer 5 bedrijven. De gevraagde omvang van de participaties varieert van 50.00,- Euro tot circa één miljoen. 

Ondersteuning pioniers

Het ondersteunen van pioniers is een risicovolle activiteit. Soms ontstaan hier pareltjes uit. Maar het vergt vooral veel energie en tijd van de zijde van de investeerder. En een heleboel menselijk inzicht en managementvaardigheden. Wij kennen ongeveer 3 pioniers die ondersteuning verdienen. 

Project 1501
Hybride Watergas/Aardgas CV installatie 

Het eerste project dat we samen met ontwikkelaars uit ons netwerk uitvoeren betreft een hybride CV installatie, die voor 2/3 met watergas wordt gestookt. Vooralsnog kunnen we u niet veel meer over dit project vertellen. 

Project 1601
Water Energie Pioniers 

Sinds begin dit jaar is een werkgroep aan de slag gegaan om ondersteuning te geven bij het geven van presentaties. Er kunnen nu presentaties worden gegeven, waarbij we kunnen laten zien hoe water brandt. De werkgroep werkt vanuit een werkplaats in Overasselt en komt elke zaterdag bijeen. 

Project 1602
Energiebedrijf Warm Water, Stoom en Electriciteit i.o.

Twee van de deelnemers van Project 1601 hebben besloten om samen een bedrijf op te zetten om met watergas warm water, stoom en electriciteit te produceren. De focus ligt bij de levering van warm water aan de glastuinbouw (launching customers). Dit bedrijf is vooral een exploitatiebedrijf. Dus in principe wordt apparatuur van HHO-bedrijven gebruikt. Het bedrijf is momenteel in oprichting. Er ligt een concept bedrijfsplan op tafel bij een private investeerder. 

Project 1603
Pilot plant Omzetting van CO2 naar CH4

Stichting Watergas.NU werkt samen met ontwikkelaar Mr Rein Reinkort om zijn kennis op het gebied van CO2 tranformatie (met behulp van watergas) om te zetten in een pilot plant. Voor dit doel zijn we in onderhandeling met een energiebedrijf en andere partners om dit project op de rails te krijgen. Dit project is belangrijk om de Water-Energy Transitie in gang te zetten. 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu