Materiaal bewerking

Lassen, snijden, smelten

De vlam van watergas genereert erg veel hitte op een metaaloppervlak. Daarom wordt het gebruikt om te lassen, te snijden en om materiaal te smelten. Verschillende producenten brengen krachtige lasgeneratoren op de Europese markt. Bij de webpage over de leden vind u links naar die bedrijven en nog een aantal meer.

Men gebruikt watergas al langer in de juwelen- en diamentindustrie. De vlam wordt in dat geval getemperd door het gas te leiden door een bubbelaar met Aceton of Kerosine. Men kan dan een vlam met een bepaalde temperstuur maken.

De watergasvlam wordt ook wel gebruikt om oppervlakten van materialen een behandeling te geven, zodat ze gladder en bestendiger worden.

Het grote voordeel van lassen en snijden met watergas - afgezien van het schone eindproduct - is dat er geen toxische stoffen vrij komen bij het lasproces.

Free E Yourself: lassen met water

Free E Yourself is helaas niet in de prijzen gevallen bij de Wijffels Innovatieprijs. Het bedrijf laat zien dat je zonder schadelijke emissies toch kan lassen en snijden. 

Je kan hier de uitslag van de Wijffels Innovatieprijs zien.

Onderzoek nodig!!!!

We willen dan ook weten hoe de watergasvlam en verschillende materialen op elkaar reageren. We kunnen niet wachten op praktijkervaring. Ook hier geldt; hebt u ervaring met ons te delen, of wilt u meedoen op enigerlei wijze, dan bent u van harte welkom. Wij onderhouden contact met een lasbedrijf, dat innovatief is ingesteld. Graag willen we hen het onderzoek laten uitvoeren, want zij brengen een berg ervaring mee. Zij kunnen beoordelen of bepaalde lastoepassingen praktisch uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld, als door het heftige watergas het smeltbad te heet wordt, gaat het staal koken. Er komen dan insluitingen - iets dat in geen geval in een lasverbinding toelaatbaar is. Een las moet 100% betrouwbaar zijn. Er wordt daarom veel in lasonderzoek geïnvesteerd. En goede lassers verdienen goed. De eisen zijn echter hoog. Het is de vraag of en hoe we het watergas kunnen toepassen in de lasindustrie. Men kan de watervlam temperen door het gas te leiden door een bubbelaar met een bepaald koolwaterstof, zoals kerosine. Wat gebeurt er? Waarom werkt kerosine-essentie temperend? Welk medium geeft welke vlamtemperatuur? Wanneer heb je wel de heftige watergasvlam nodig? Vele vragen.....Wie heeft budget voor een degelijk opgebouwd onderzoeksprogramma?

R&D --> Product

In Engeland heeft men het electrolyseproces verbeterd. Maakt men watergas of een mengsel van H2 en O2? Het filmpje laat zien - goed opletten! - dat men erg snel materiaal wegsmelt. Is dat de bedoeling? 

Spelenderwijs - maar wel systematisch leren

We willen graag laskunstenaar Marijn Wensveen (http://www.marijnwensveen.com/sculpturen.htm) vragen of hij wil gaan experimenteren met het lassen van verschillende materialen. We hebben daar ongeveer 15.000,- Euro voor nodig. 

Brons aan RVS lassen...op youtube krijg je daarna nog veel andere vergelijkbare video's over lassen van RVS. 

Het promotiefilmpje van Free E Yourself voor de Wijffels Innovatieprijs.  

 

Laskunst van Marijn Wensveen


Goede demo met Chinees HHO-generator

Onderstaande video laat goed zien dat lassen met watergas moeilijk is en dat men de lastechniek moet ontwikkkelen en aanpassen op het heftige watergas. 

Men kan ook keramiek 'lassen', maar of dat nu mooi wordt? Wel interessant in ieder geval. 

Zo staat internet vol van interssante video's over lassen en snijden met HHO. goede zoekterm om mee te beginnen: HHO-Torch. 

 


 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu