Special projects

Kansen voor investeerders

Watergas.NU heeft nu ongeveer tweeëneenhalf jaar geïnvesteerd in netwerkontwikkeling. Men weet ons steeds beter te vinden. De inspanningen leiden nu tot vragen vanuit de bedrijven en vanuit belanghebbenden en belangstellenden. Incidentele vragen kunnen leiden tot concrete projecten. Er liggen middels dit soort projecten kansen voor investeerders. Het eerste contact verloopt via Caspar Pompe of Rogier de Haan. Alvorens wij punten bij palen brengen willen wij goed geïnformeerd zijn. Lees meer.... 

 

 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu