Nieuws

Euronews: Motor op water!

Gister (9 februari 2016) op Euronews een video over de motor op water van Ricardo Azevedo. Ben benieuwd of deze video viral gaat. Dit is belangrijk nieuws. dus ook hier zien we: Water is een bron van energie! 

Ja, de water-auto komt er dus aan. Eerst een historische video, al van 2009! Waarom hebben die heren geen Nobelprijs gekregen? Nummer 2 is die van de Japanse Genepax - weinig meer van gehoord.....En de laatste zal jou wel aanspreken!

1. Dit is geen perpetuum mobilae (als het water op is stopt de motor); 

2. Waarom horen we zo weinig meer van Genepax

3. De Quant doet het met zeewater....fantastisch!

Bewijs: Water = Energie!

We kennen enkele bedrijven die met water een CV voeden. Dus zonder aardgas. Eén van die bedrijven heeft nu een financier voor de ontwikkeling van haar technologie. En Watergas.NU heeft ook subsidie ontvangen voor een prottype van een ander bedrijf. Dus er is licht aan het eind van de tunnel! Watergas verkregen met HHO-electrolyse is nog niet verklaarbaar met klassieke natuurkunde. Men kan echter ook met plasma-techniek water-energie maken. We hebben dat met eigen waarneming vastgesteld. Rechts ziet u de plasmatoorts van Plazarium, die met circa 240 Watt electrische input een wolfraam staafje smelt. Met bestaande natuurkunde heb ik een berekening gemaakt waaruit zou blijken dat Water = Energy  (engelstalige versie) en in het Nederlands:Water = Energie.

Nu is er een plasmafyicus die mij er op heeft gewezen dat de berekening niet klopt, omdat je plasma niet kan berekenen met thermodynamische formules. Desalniettemin laat ik de berekening nog op de website staan. Voor de vloeistof en gasfase voldoet de berekening wel. Wat gebeurt er energetisch als superkritische stoom uiteenvalt in waterstof en zuurstof - en daarna tot een plasma met een toorts van 8000 oC (bron: Multiplaz)? Uw inbreng op dit vraagstuk wordt zeer gewaardeerd! In ieder geval heb ik de waarneming gedaan van een watertoorts die wolfraam smelt (3500 oC). "Hoe dat te verklaren?" is de tweede stap. We hebben nu een werkgroepje opgericht die verder onderzoek gaat doen met de Multiplaz 3500.

ZEGT HET VOORT!

Op de digitale weekendeditie van NewScientist kunt u een abstract vinden van Deel I van het vierluik 'de Waterdraak'. Klik op Waterdraak om op de (betaalde) weekendeditie te komen. 

Auto's op water!

Ja, de water-auto komt er dus aan. Eerst een historische video, al van 2009! Waarom hebben die heren geen Nobelprijs gekregen? Nummer 2 is die van de Japanse Genepax - weinig meer van gehoord.....En de laatste zal jou wel aanspreken!

1. Dit is geen perpetuum mobilae (als het water op is stopt de motor); 

2. Waarom horen we zo weinig meer van Genepax

3. De Quant doet het met zeewater....fantastisch!

Nieuws: Philipijnse stad test HHO

De burgemeester van de philipijnse stad Baguio waagt het er op. Hij test of HHO werkt op de politiewagens van de stad. Daar zit een risico aan, want bij auto's met modern motormanagement moet dit worden aangepast. Bij moderne autos meet de labdasensor een hoger zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Dat is voor het motormanagement het signaal om juist meer brandstof in te spuiten. Dus voor het oog van de camera testen of HHO werkt -- dat vind ik nog eens lef! klik op deze link: HHO Baguio . Bravo! 

Grote fleet owners kunnen geld besparen met watergas en daarbij duurzamer worden.  Er zijn nu meerdere HHO-bedrijven die goede resultaten met HHO-toevoeging scoren. Ook op moderne auto's. Dus, als fleet owners ook lef hebben bellen ze me: 06 5252 5935. Gaan we een HHO-test project opzetten.

Pepsi over op watergas

Wind in de rug voor watergas: Pepsi Cola rijdt met schonere trucks en bespaart 15% brandstof. Je kan het youtubefilmpje op deze link vinden: http://hodinfo.com/video/pepsi-uses-hho-fuel-saver-to-save-fuel-reduce-em?xg_source=msg_mes_network 

Water komt er aan

Technisch Weekblad #19 kopt met: Kerosine uit water en CO2. H2O en CO2 geeft CH4 en O2. Shell en DLR werken hiervoor samen in het project www.solar-jet.aero. Die CH4 kan omgezet worden in verschillende koolwaterstofketens, waaronder kerosine. Interessant is dat ik in een (niet door TW geplaatste) reactie heb geschreven dat we meer met H2O en CO2 kunnen doen, zodat we op fossiele brandstof kunnen besparen. Op basis van de huidige inzichten in water-gebonden energietechnologie (w.o. HHO) schat ik in dat we tegen 2030 zo'n 50% brandstof kan besparen. 

Het water-energiescenario: 56% energiebesparing

Technisch Weekblad (week 5) stelt de vraag hoeveel energie we kunnen besparen. Watergas.NU heeft op deze vraag gereageerd. In de reactie wordt becijferd dat we in een (niet-ondenkbeeldig) waterenergie-scenario ongeveer 56% op energie kunnen besparen. Ik heb de reactie geplaatst in de rechterkolom van de maatschappelijke pagina

Breekt water-energie door in 2014?

Wat gaat 2014 ons brengen? De watergasbedrijven hebben vorig jaar niet stil gezeten. Ik heb er vertrouwen in dat dit jaar een doorbraakjaar wordt. De bedrijven krijgen resonantietechnologie steeds beter in de vingers. Dus met weinig energie kan men de bindingsenergie van water beschikbaar maken. Daarmee komt de weg vrij voor water-energie. Productiekosten bedragen minder dan 5 cent/kWh. Welk transitiepad volgt water-energie? Dat is een spannende vraag! Wat denkt u daarover?
Daarnaast komt de Taskforce Blue Shipping op stoom. Januari/februari gaan we aan de slag met het testen van watergas op scheepsmotoren (benchmarking). Kunnen we in de sector een brandstofbesparing van 10% halen en tegelijkertijd de roetemissie met tenminste 70% terugdringen? Dat zou een mooi begin zijn om de scheepvaart schoner te maken. En de luchtkwaliteit in de havens te verbeteren. Er zijn zo'n 6500 binnenvaartschepen, waarvan de helft nog niet aan de emissienormen voldoet. Een mooie klus te klaren voor de bedrijven die met een gecertificeerd product in de markt komen. Succes daarmee!
Er staan nog meer plannen op stapel. De vraag naar watergas neemt langzamerhand toe.  De watergasbedrijven zullen kapitaal nodig hebben om op te schalen. Watergas.NU kan daarbij bemiddelen tussen private investeerders en de bedrijven. We zijn optimistisch voor dit jaar! Doet u mee?  

  EPOCH wint prijs met HHO

Het Taiwanese HHO-bedrijf EPOCH heeft de belangrijke Global Energy Award prijs gewonnen voor de HHO-Hybride technologie op bussen en auto's. Nederland word wakker! 

Watergas.NU wil aan de slag met de Taskforce Blue Shipping. Want als het in bussen kan, kan het ook op schepen. En de scheepvaart heeft het hard nodig! 

Producenten breken door!

Er zijn in Nederland en Vlaanderen verschillende producenten die watergasapparatuur op de markt brengen,....... 

Ricardo Azevedo:

Water powered motor


 

Free-E-Yourself
Free-E-Yourself heeft een HHO-generator ontwikkeld waarmee men kan lassen en snijden. Bij een demonstratie werd moeiteloos een stuk uit 3 cm dik staal gesneden. 

Multiplaz 3500

We hebben een las- en snij apparaat gekocht van Multiplaz. Met een kleine werkgroep gaan we proeven doen waarmee we onder andere de COP van de het apparaat kunnen bepalen. Als we zover zijn koppelen we op de facebookpagina terug. 

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu