Watergas4Parkinson

Betere kwaliteit van leven

Infrarood licht en Aarding versterken Waterstof

Reconnaissance survey: What does hydrogen have to do with Parkinson?

Krachtwater bruist van gezondheid. Dit is de titel van het artikel van Mike Schellart in het meinummer van het Parkinson Magazine.  Een goed artikel over de werking van watergas en 'krachtwater'. Schellart laat Parkinsonpatient van Haasteren aan het woord. Die zegt 'het is aslof mijn batterijen opnieuw zijn opgeladen'.  Sinds 7 juni 2021 is  'Watergas4Parkinson' van start gegaan. We hebben nu een tweedelig eindrapport gepubliceerd. (zie Deel I en Deel II). Graag presenteren we de resultaten in uw gezelschap (mail naar caspar.pompe@watergas.nu). In Deel I  blikken we terug op het project zelf en verkennen we een aantal aanvullende therapieën. In Deel II gaan we op zoek naar een verklaring voor de positieve werking van waterstofgas. 

Lees ook de engelstalige publicatie met meer dan 50 referenties. 

Minder last, Minder moe, Meer energie!

Is het wetenschappelijk aangetoond?

Ja zeker, waterstof(gas)therapie wordt vooral in ziekenhuizen in China en Japan veel toegepast. Dr. Mohaupt, internist te Thüringen, Duitsland heeft samen met biofysicus P. Madl, Salzburg, Oostenrijk een overzichtstudie gepubliceerd (oktober 2020). Goed bericht, want er wordt vaak gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing. Deze overzichtspublicatie geeft daarop het antwoord!  De publicatie bevat twee pagina's aan referenties naar onderzoeksverslagen over waterstoftherapie bij diverse aandoeningen. Zij bevelen aan om diepgaander onderzoek te doen naar met name het verschil tussen behandeling met H2 (moleculair waterstof) en Watergas (zij gebruiken de term Brows Gas /'BG'). 

Onderzoeker George Wiseman heeft veel praktijkervaring met watergastherapie. Hij heeft de AquaCure ontwikkeld, waarmee hij al veel patiënten heeft geholpen. Wij hebben - vooral gebaseerd op ervaringen van zijn klanten - een overzicht opgesteld met behandelmethoden en ervaringen. C. Pompe geeft een verklaring van de werking van water(stof)gas op basis van diverse wetenschappelijke bronnen.  Dit verhaal is ook gepubliceerd in het Engels

In het Eindrapport Deel I en Deel II geven wij enkele links naar publicaties waarin staat dat waterstof de degenerarie van de zwarte massa (substantia nigra) in de hersenen verhindert of vertraagt. U kunt dit lezen in de recente (240220) engelstalige publicatie "What does hydrogen have to do with Parkinson?".  

HHO behandeling bij Parkinson?

Watergas is een geneeskrachtig gas. Daarom wordt watergas gebruikt in verschillende therapiën. Een van de aandoeningen die met watergas worden behandeld is Parkinson. George Wiseman, onderzoeker bij Eagle Research heeft daarover een lange videoboodschap gepubliceerd op youtube.) 


In de therapie ademt u een geringe hoeveelheid watergas in. Het watergas lijkt op celniveau effect te hebben. In de lange video van Wiseman wordt onder andere Parkinson genoemd als te behandelen aandoening. Men ziet een Parkinson patient met een tremor in de onderarm, die HHO inhaleert. Na enige minuten neemt de tremor af. 

De apparatuur van Wiseman is nogal prijzig. In Nederland wordt een goedkopere HHO-behandeling aangeboden door Condit Medicare.  

Condit Medicare levert dit apparaat voor Euro 650,-. De kleine watergasunit compleet met slangetjes en 'neusstuk' om te inhaleren wordt bij u thuis bezorgd. Daarbij krijgt u een uitleg hoe de apparatuur werkt. Wij horen graag uw ervaringen!

Bio en medisch

Biomedische toepassingen

Watergas is interessant in de biomedische wetenschap en -praktijk. Het blijkt dat gewassen, die worden besproeid met water waardoorheen watergas is geleid, een hogere productie leveren. De planten worden groter, evenals de vruchten. Het zou goed zijn als er partijen opstaan die projecten willen doen met de interactie tussen watergas en planten en dieren.

Dr Pollack toont ons dat water nog meer verbazende eigenschappen heeft dan watergas en haar vele fenomenen. Natuurlijk speelt water een rol in onze gezondheid - we bestaan immers voor een groot deel uit water. Dat onderstreept des te meer het belang van (wetenschappelijk) onderzoek op dit terrein, met name in relatie met watergas.  

Wilt u meedoen? caspar.pompe@watergas.nu.

Parkinson Monitor - 8 aspecten    
         
Aspect Meeste Last    Verbetering   
Stemming    2   3
Slaap     6   4
Aandacht     3   2
Spijsvertering      5   3
Blaas     7   3
Pijn    4   2
Beweging    9   3
Ander    0   0
Vele deelnemers gaven aan dat hun Energie 
op verschillende niveaus verbeterden

Nieuw!

What does hydrogen have to do with Parkinson?

-- a reconnaissance survey

Steun Watergas.NU

Uw steun zouden wij zeer waarderen! U kunt het bedrag van uw donatie zelf aanpassen.

Met uw donatie ontwikkelen wij een betaalbaar watergasapparaat (geen elektroliet, titanium cellen). 

Bij voorbaat hartelijk dank!

Eindrapport Deel I

Eindrapport Deel II

Interview met Hans van Haasteren in Uitzicht #2

Hans van Haasteren is geinterviewed door het tijdschrift Uitzicht van de Moerman vereniging.  Het interview met Hans van Haasteren is gepubliceerd in Uitzicht, ledenmagazine van MMV, een patiëntenvereniging die zich richt op het bevorderen van de gezondheid via voeding en leefstijl. MMV kan bestaan bij de gratie van betalende leden, mocht u lid willen worden:  www.mmv.nl/lid-worden

Interview met Floor Schiffers en Caspar Pompe op Alwareness

Patricia Mentink van het televisiekanaal Alwareness heeft een lang interview gehad met Floor Schiffers en Caspar Pompe. Floor kan helder en duidelijk haar ervaringen met watergas delen. Terwijl Caspar de werking van watergas in ons lichaam uitlegt.

Meedoen?

Watergas4Parkinson kan altijd worden uitgebreid met nieuwe deelnemers. Het gaat ons in eerste instantie om mensen met Parkinson verlichting te bieden van hun symptomen. Dus nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met Caspar Pompe - 06 5252 5935. 

Watergastherapie in Duitsland

In Duitsland is een ervaringsdeskundige Renate Kischnick van watergas (Brownsgas) gestart met een eigen platform "Naturmedizinkanal' om deze therapie te promoten. Luistert u naar haar verhaal! 

'Krachtwater' bruist van gezondheid

In Parkinson Magazine staat een goed artikel over de werking van watergas en 'krachtwater'. Journalist Mike Schellart laat Parkinsonpatient van Haasteren aan het woord. Die zegt 'het is aslof mijn batterijen opnieuw zijn opgeladen'.   

Wetenschappelijk onderzoek 

Uit deze link van Medisch Dossier blijkt dat in Japan het medisch gebruik van watergas - evenals in China - steeds meer wordt toegepast. Men doet daar ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek op dit vlak. Zeer lezenswaardig verhaal!

George Wiseman on Facebook

George Wiseman is renowned Canadian researcher in Browns gas and a builder of Browns gas generators.

Excerpt of the post below: ....My arthritis is gone (no pain or swelling). My psoriasis is gone. (had it thick on elbows, knees and feet). My loud tinnitus is now silent (except a bit when I’m stressed)......

Inhalation of watergas seems to have many therapeutical applications. Recently a medical researcher published a book on watergas treatment for COVID19! IT IS REALLY IMPORTANT TO TAKE UP MORE RESEARCH IN EUROPE ON MEDICAL EFFECTS OF WATERGAS!

The message of George Wiseman is just another indication that water and hydrogen is of paramount importance to keep our body in shape. Remember: we are water-electric beings. At least start your day drinking a full glass of fresh water. Water is a source of energy to your body!

NEWS FROM GEORGE WISEMAN – March 2019

WOW, so much happening now in the ‘Hydrogen for Health’ application.

So many people jumping onto the bandwagon (just as I predicted two years ago) and so MUCH new information (scientific studies) showing the efficacy of Hydrogen for Health.

But even so, we are STILL far ahead of the pack because we are producing BROWN’S GAS (aka HydrOxy or HHO) which is better for health because of it’s TRIFECTA of gasses.

Hydrogen alone is GOOD, but adding oxygen and ExW make it BETTER! PDF Brochure

The basic facts are:

By volume, our bodies are 62% hydrogen, 24% oxygen, 12% carbon and 2% everything else.

So HYDROGEN is our major macro-nutrient. Our bodies are built with it and it’s involved (in some way) in every chemical reaction in our body.

This FACT has evaded medical science (and nutritionalists) for centuries… Until NOW!

Now they are learning… And you’ll soon see it everywhere that used to say ‘alkaline’ because it wasn’t the pH that was healthful, it was the HYDROGEN! This has now been very well proved scientifically.

We usually get our hydrogen from our FOOD (hydrocarbons) but our digestive systems (particularly the hydrogen producing bacteria in the Colin) have been compromised by antibiotics and chemicals…

… so even though we are eating food, we are NOT getting the hydrogen we need…

… and we are starving to death (most disease and aging are proving to be caused by or exacerbated by LACK of hydrogen).

So (while every body is different) the effect of chronic lack of hydrogen (which is de-hydration in the most basic sense), is that the body shuts down ‘extraneous’ systems in a desperate attempt to survive.

The first to be shut down seems to be the body’s regeneration system, so you scar instead of heal (no skin stem cells to make new skin). The body ‘patches’ the wound instead of actually healing.

If a person has a scar anywhere on their body, that’s a sign that they are hydrogen deficient.

If a person has any illness, they are likely hydrogen deficient.

The next to shut down is usually the immune systems (which ones depend on the body; every body is different). So people get sick in lots of different ways.

Then the organs start to fail. The body does the best it can to keep you alive but there’s only so much it can do without proper nutrition.

Thus you see signs of aging (wrinkly dehydrated skin, etc.).

A Japanese Study of families that has members live long (over a century) compared to families that die young strongly indicated that people who have lots of hydrogen in their bodies live the longest HEALTHIEST.

Many animal studies show a 30% to 50% healthful life extension with hydrogen supplementation.

All the above is important but the KEY thing I’m talking about today is WHY Brown’s Gas (HydrOxy or HHO) is better than pure hydrogen.

The main difference is the Electrically Expanded Water (ExW). ExW is a negative charged (has extra electrons) plasma form of water. Brown’s Gas is the ONLY way I know of to get ExW into your body efficiently.

Hydrogen is good and needed, as the body’s main nutritional building block element, but it is nothing without ENERGY. Bodies need ENERGY to heal.

When sick, the body’s energy generation systems are often compromised and the energy reserves are usually drained.

It turns out that the electrons in ExW are bio-available, so gives the body energy that it does not need to ‘work’ for.

To heal, the body needs hydrogen and ENERGY. Brown’s Gas provides both.

One BIG indicator that the BG is BETTER, is that the scars disappear from the bodies of people breathing BG. Many of our customers are reporting this effect.

The ONLY way this could happen is if the body’s regeneration system comes back online.

People doing hydrogen alone often report that they don’t get sick, but no one doing hydrogen alone is reporting that their SCARS HEAL! So hydrogen is GOOD, but it isn’t BEST.

To heal scars, you need stem cells. The skin is the body’s largest organ and (with Brown’s Gas) it heals visibly. Imagine what is happening to all the other organs inside.

* I haven’t bee sick since I started drinking BG bubbled water in 2005.
* My scars are gone. I grew up on a cattle ranch and had plenty of scars. When my Dad called to wish me Happy New Year, he mentioned that his scars are disappearing too. I’d given him a BG machine because I’d like him to live long and healthy… and I never told him to expect scars disappearing… He told ME!
* My warts are gone (my immune system got strong enough to kill viruses that I’d had since childhood).
* My neuropathies are gone (my left hand and shins were numb and it was spreading). I have full feeling back everywhere (nerve regeneration).* 
* My arthritis is gone (no pain or swelling).
* My psoriasis is gone. (had it thick on elbows, knees and feet).
* My loud tinnitus is now silent (except a bit when I’m stressed).
* My hair is growing back (slowly).
* My heart murmur is GONE (had it from childhood).

And many more wonderful healings…So I’m trying to help others. Trying to help YOU.

AquaCure Deals

Many people are telling me that the AquaCure is too expensive for them. I understand completely. I know what it is to live on a limited income (I lived on less than $300 a month for several years in my youth). I still have a mortgage and bills to pay every month…

I’m trying to find ways to either reduce the price of get some sort of rental or financing going. Not much luck so far, but I’m staying on it. God will provide.

In the meantime I have two options to offer you today.

First is a limited number of new machines that I’ll sell for $1800 each (the normal refurbished machine price).

Second is a bigger deal on cosmetically challenged and refurbished AquaCures. Instead of the normal $1800, I’ll sell what I have now for $1500. Again it’s a limited volume. First come, first serve.

The refurbished units have FULL warranty and satisfaction guarantee, just like the new units. They just have cosmetic issues (stains, dents, scratches, etc.) that prevent me from selling them as ‘new’.

To purchase, you’d go to the AquaCure sales page, put the AquaCure in your shopping cart and check out normally.

As you check out you’ll see a place to put a coupon code.

For the new AquaCure $1800 price, use code AquaCure1800
For the refurbished AquaCure $1500 price, use code UsedAquaCure

After putting in the code, press the validate button and check the price at the bottom of the page to see that the price dropped appropriately.

If the price doesn’t drop, then the limited number of qualifying AquaCures has been depleted.

Then continue the checkout process.

Buy your AquaCure Here:

To your health in 2019 :)))

May the blessings be.

George Wiseman of www.eagle-research.com

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu